Konkurs dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

Konkurs dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

Urząd Miejski w Wołominie poszukuje partnerów, z którymi mógłby realizować projekty w zakresie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W związku z otwartym konkursem ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, poszukujemy partnerów, z którymi moglibyśmy realizować zadania w tym zakresie. W ramach otwartego konkursu ofert przewidziano 3 rodzaje zadań zatytułowanych Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych. Zadania polegające na podtrzymaniu samodzielności społecznej i aktywności osób starszych będą realizowane na podstawie umów rocznych (zadanie trwa rok) i trzyletnich (zadanie realizowane w latach 2018-2020).

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, które chciałyby włączyć się w działania na rzecz wspierania samodzielności i aktywności osób starszych w naszym codziennym otoczeniu. Jeśli masz ciekawe pomysły lub odpowiednie narzędzia/zasoby niezbędne do realizacji tego typu projektu – zgłoś się do nas! Opisz nam swój pomysł (do 1500 znaków) łącznie z kosztami realizacji, harmonogramem i listą partnerów (jeśli dotyczy).

Czekamy na Wasze propozycje do 21 lutego.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl

W przypadku uwag lub pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji (tel. 22 763 30 17)

Kategoria: