Konkurs na szkolenie sportowe

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin”

Ogłoszenie

Kategoria: