Konsultujemy Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Konsultujemy Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Ruszyły konsultacje Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwają od 14 stycznia do 8 lutego 2019 roku. Nie czekaj, zapoznaj się z projektem Regulaminu już dziś!

Opinie, propozycje i uwagi do nowej treści Regulaminu WBO można składać w następujących formach:
– pisemnie na Formularzu zgłaszania uwag, w tym elektronicznie przesyłając je na adres e-mail: naszbudzet@wolomin.org.pl lub wysyłając je w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
– w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, II piętro Urzędu Miejskiego, pokój 210, w godzinach pracy urzędu;
– w ramach otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 roku o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie (III piętro).

Kategoria: