Narady szkolne przeprowadzone!

Narady szkolne przeprowadzone!

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin zorganizowali trzy szkolne narady na tematy związane z ochroną wody, recyklingiem, energią, transportem do szkół , jedzeniem oraz pomocami naukowymi. Podstawą narad były przeprowadzone wcześniej przez młodych radnych audyty w szkołach podstawowych nr 2, 4 oraz w Starym Grabiu. Ich celem było przedyskutowanie i wypracowanie z innymi uczniami i nauczycielami rekomendacji, co można zrobić w szkołach aby bardziej chronić nasze środowisko. Przypominamy, że te działania związane są z realizacją projektu „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Z polskiej strony o prawidłowy przebieg projektu dba Fundacja Civis Polonus. Przypominamy, że tylko 6 młodzieżowych rad z Mazowsza i Śląska (w tym wołomińska) zostało wybranych do projektu. Kolejnym etapem pracy będzie przedstawienie raportów z audytów i narad.