Nasz powstaniec styczniowy

obraz powstańca styczniowego
Dzięki uprzejmości pana Grzegorza Kłosa, twórcy i koordynatora projektu „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” wzbogaciliśmy się o dodatkową wiedzę na temat historii naszej okolicy.

Badania historyczne losów powstańczych Walentego Pindelskiego doprowadziły badacza do osoby Edwarda Fryderyka Rossmanna, również powstańca. Do jego ojca, pułkownika Fryderyka Rossmanna należały dobra w miejscowości Czarna koło Wołomina.

Zawiłe losy rodziny Rossmanów i powstańczą historię Edwarda Rossmana możecie przeczytać na:

http://www.cawio.pl/Nieznana_historia_powstanca_styczniowego_Walentego_Pindelskiego_-_czesc_III

Kategoria: