Nowe projekty w ramach „Wołomin Odnowa”

Nowe projekty w ramach "Wołomin Odnowa"

Pełną parą ruszył tegoroczny projekt „Wołomin Odnowa”!

Już od kilku lat w okresie letnim realizowane są różne pomysły związane z ożywieniem centrum naszego miasta. Są to bardzo różne inicjatywy z kategorii działań animacyjno-kulturalnych na podwórkach lub ich remontów czy wspierania działań organizacji pozarządowych. Projekty finansowane są w formie minigrantów ze środków budżetu gminy Wołomin. Przypomnijmy, że „Wołomin Odnowa” to ważny element Gminnego Programu Rewitalizacji, którego podstawowym celem jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego tym programem. Niewielkim kosztem można wspólnie przeprowadzić wspaniałe działania dla społeczności naszego miasta.

Co będzie realizowane w tym roku?
Pamiętacie gry i zabawy uliczne dla dzieci w Parku im. Wodiczki? Miło nam poinformować, że dzięki Fundacji Rozwoju Myśli Logicznej „Myśliciele”, ten popularny cykl będzie od lipca kontynuowany!

Kolejny projekt „Poznajmy swoje umiejętności” czyli organizacja różnego rodzaju warsztatów także będzie mieć swój ciąg dalszy w tym roku. Realizować ją będzie Stowarzyszenie „Czas na lepsze”.
Mamy też nowatorski, odnoszący się do historii naszego miasta, pomysł Fundacji ODA wykonania stylizowanych tablic z dawnymi nazwami ulic Wołomina i umieszczenie ich obok nazw obecnie funkcjonujących.

Z trzema autorkami tegorocznych pomysłów (z p. Emilią Kowalik z Fundacji „Myśliciele”, z p. Danutą Michalik z Fundacji ODA oraz p. Jolantą Witańską ze Stowarzyszenia „Czas na lepsze”) spotkała się Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Odpowiednie porozumienia już zostały podpisane. Spodziewamy się kolejnych tegorocznych wniosków do Wołomina Odnowa.

Regulamin projektu znajdziesz TUTAJ