Nowy specjalistyczny sprzęt pożarniczy dla OSP

Nowy specjalistyczny sprzęt pożarniczy dla OSP

W czwartek 2 listopada dwie Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Wołomin – OSP w Majdanie i OSP w Ossowie otrzymały nowy specjalistyczny sprzęt pożarniczy o łącznej wartości ponad 170 tysięcy złotych.

Sprzęt do ratowania życia ludzkiego i mienia zakupiony został w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz częściowo w ramach funduszu sołeckiego. – Cieszę się z inicjatywy mieszkańców Ossowa i Majdanu, którzy tak odpowiedzialnie traktują bezpieczeństwo swoje i nas wszystkich. – mówiła burmistrz Elżbieta Radwan. – Życzę Wam i sobie, żeby ten sprzęt był dobrym depozytem bezpieczeństwa naszych bliskich, z którego nie będziemy musieli zbyt często korzystać. – dodała.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie otrzymała sprzęt o łącznej wartości 69 238,95 zł, a Ochotnicza Straż Pożarna w Ossowie otrzymała sprzęt o łącznej wartości 101 166,06 zł.

Zwycięski projekt WBO 2017 „Wyposaż straż w swoje bezpieczeństwo” zgłoszony przez Artura Świderskiego zapewnił OSP w Majdanie sprzęt o łącznej wartości 66 991,74, a w ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt na kwotę 2 247,21 zł.

Zwycięski projekt WBO 2017 „Bezpieczna Gmina Wołomin” zgłoszony przez Krzysztofa Dąbrowskiego zapewnił OSP w Ossowie sprzęt o łącznej wartości 97 130,43 zł, a w ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt na kwotę 4 035,63 zł.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia efektywności ochotniczych straży pożarnej w naszej gminie. W ramach dostawy zapewniono specjalistyczne ubrania, pompy, aparaty tlenowe oraz inne wyposażenie, które zagwarantuje lepszą jakość działań ratowniczych. Protokół przekazania/odbioru ze strony straży podpisali: Prezes OSP Majdan – Aniela Łuczyk oraz Prezes OSP Ossów – Krzysztof Dąbrowski.

Nowy specjalistyczny sprzęt pożarniczy dla OSP

Nowy specjalistyczny sprzęt pożarniczy dla OSP

Kategoria: