Ocalić od zapomnienia. Zakończenie projektu zrealizowanego przez fundację „Ogarnij Emocje”

fotografia z 9 kolorowymi wyszywankami

W Urzędzie Miejskim gościliśmy niedawno sympatyczną grupę pasjonatów Wołomina. Okazją do spotkania było podsumowanie zrealizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji projektu popularyzującego dziedzictwo kulturowe naszego miasta.
Na realizację całego zadania złożyły się 23 przedsięwzięcia takie jak: warsztaty ceramiki, filcowania, fotografii dokumentacyjnej oraz happeningi tematyczne. Wszystko to znakomicie przygotowała i skoordynowała Fundacja „Ogarnij Emocje” pod dowództwem pani Prezes Izabelli Sasin.
Podczas warsztatów ceramiki wykonano różnymi metodami wypalania oryginalne, kolorowe miniaturki huckiego komina. Artystyczne filcowanie przyniosło natomiast efekty w postaci upamiętnienia na tkaninie najbardziej charakterystycznych elementów jakie produkowane były w wołomińskiej hucie szkła a więc szklanych rybek, wazonów, szklanek, menzurek, ozdób choinkowych. Ze wszystkich elementów wykonanych w trakcie zajęć powstał filcowy patchwork mówiący o tym, jak mieszkańcy Wołomina zapamiętali Hutę Szkła.
W ramach fotografii dokumentacyjnej przeprowadzono warsztaty jak badać i konserwować stare fotografie. Takie fotki stają się nie tylko cennym dokumentem ale i mogą być przedmiotem badań naukowych.
Happeningi tematyczne odbyły się pod hasłem „Jak dobrze znasz miejsce w którym mieszkasz?”.
Był to swego rodzaju powrót do przeszłości wołomińskiej historii i odkrywanie różnych, zapomnianych miejsc, sytuacji, wspomnień.
Całościowy projekt „Ocalić od zapomnienia” zrealizowany został w oparciu o wolontariat szkolny, organizacje pozarządowe pracujące na rzecz aktywizowania osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz przez kluby seniora. W sumie uczestniczyło w nim ponad 200 osób z różnych środowisk. Była to wspaniała lekcja patriotyzmu i historii, w tym także jakże ważnego patriotyzmu lokalnego, przywiązania do swojej małej ojczyzny.
Jednocześnie ważnym, pozytywnym elementem było generalne kształtowanie potrzeby krzewienia kultury, wiedzy i tradycji.

Kategoria: