Ogłoszenie-działalność na rzecz rodziny i macierzyństwa

ZARZĄDZENIE NR 274/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, oraz na rzecz osób po 60 roku życia”. Na realizację zadania w 2021 roku, gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 31 000,00 zł.

Cel zadania

a) Prowadzenie zajęć z zakresu wspierania rozwój dzieci i nawiązywania więzi z rodzicami,

b) Podtrzymanie aktywności seniorów w ramach wymiany międzypokoleniowej.

Kategoria: