Ogłoszenie-Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 269/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11.2020 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert “Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. Na realizację zadania w 2021 roku, gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 45 000,00 zł

Cel zadania:

Przeprowadzenie różnorodnych działań nakierowanych na integrację, aktywizację i zapobieganie

marginalizacji osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

Kategoria: