Ogłoszenie -KULTURA

ZARZĄDZENIE NR 275/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”. Na realizację zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 15 000,00 złotych
Celem zadania
Popularyzacja historii Miasta Wołomin

Kategoria: