Ogłoszenie-Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

ZARZĄDZENIE NR 270/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem” Na realizację zadania w 2021 r. gmina Wołomin planuje przeznaczyć kwotę do 15 000,00 zł

Cel zadania.

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, zamieszkałych na

terenach wiejskich gminy Wołomin.

Zarządzenie nr 318/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 31.12.2020 w sprawie unieważnienia konkursu ofert.

Kategoria: