Ogłoszenie-Przystań Lokalnych Inicjatyw

ZARZĄDZENIE NR 273/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przystań Lokalnych Inicjatyw”. Na realizację zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 10 000,00 złotych.

Cel zadania

Celem zadania jest tworzenie przestrzeni otwartej dla rozwijania pasji i nabywania umiejętności oraz

realizacji statutowych działań przez organizacje pozarządowe, realizację działań kulturalnych, społecznych

i artystycznych, umożliwiających edukację (wśród rodzin, dzieci, młodzieży oraz seniorów).

Kategoria: