Ogłoszenie-Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

ZARZĄDZENIE NR 272/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”.

1. Na realizację zadania MODUŁ I w 2021-2023 r. gmina Wołomin planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty:

1) w roku 2021, kwotę 169 000,00 złotych,

2) w roku 2022, kwotę 171 000,00 złotych ,

3) w roku 2023, kwotę 173 000,00 złotych ,

2. Na realizację zadania MODUŁ II kwotę 20 000,00 złotych

Cel zadania:

1. MODUŁ I pomoc osobom chorym i ich opiekunom.

2. MODUŁ II pomoc rodzin przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci

Kategoria: