Ogłoszenie-Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi

ZARZĄDZENIE NR 271/2020 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 24.11. 2020 r. w sprawie głoszenia konkursu ofert Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”.

Na realizację zadania w 2021-2023 r. gmina Wołomin planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty:

1) w roku 2021, kwotę 70 000,00 złotych ,

2) w roku 2022, kwotę 71 000,00 złotych ,

3) w roku 2023, kwotę 72 000,00 złotych

Kategoria: