Osiedlowe Biuro Pracy – mała, wielka inicjatywa

fotografia budynku Fundacji

Dzieje się na niewielkiej, wołomińskiej uliczce imienia Danuty Siedzikówny „Inki” w lokalu pod numerem 9! Jeszcze niedawno funkcjonował tam skromny sklepik spożywczy, a po jego zamknięciu pomieszczenie degradowało się w szybkim tempie. Znalazły się jednak dzielne panie ze Stowarzyszenia „Czas na Lepsze” z panią Prezes Jolantą Witańską na czele, które postanowiły ożywić to miejsce. Zdecydowały, że stworzą wspólnie miejsce publiczne, które będzie pożyteczne dla mieszkańców i da poczucie wspólnoty. Ulica znajduje się na obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 roku. I to okazało się sporym atutem w realizacji ambitnego planu. Stowarzyszenie uzyskało ze środków Urzędu Miejskiego mikrogrant w wysokości 15 000 PLN przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Niezwykle trafna okazała się nazwa projektu „Razem Możemy Więcej”. Energiczne działania p. Joli oraz jej mamy Małgorzaty zainteresowały innych mieszkańców ulicy. Nieodzowne było przeprowadzenie generalnego remontu lokalu. Nie oszukujmy się – przeprowadzenie remontu wyłącznie z środków mikrograntów było nierealne. Stowarzyszenie potrafiło jednak zainteresować sąsiadów, którzy z własnej inicjatywy pomagali w renowacji. Pobliskie przedsiębiorstwo komunalne również podjęło współpracę z ambitnymi paniami.

Blisko rok działalności Stowarzyszenia to czas wyzwań, ciężkiej pracy ale i konkretnych osiągnięć. Jedno z najważniejszych to „Osiedlowe Biuro Pracy”, które wspiera osoby bezrobotne z terenu rewitalizacji Wołomina. Forma wsparcia to prowadzenie 4 miesięcznych stażów dla 12 osób przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Pani Prezes podkreśla z satysfakcją, że w odnowionym wspólnie lokalu zorganizowano z sukcesem także inne wydarzenia jak: 3 warsztaty prozdrowotne połączone z degustacją zdrowej żywności czy też upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych „Wołomińskie flaczki i inne smaczki”. W ramach zadania w dniu obchodów 100 rocznicy uzyskania praw miejskich przez Wołomin przeprowadzone były warsztaty: kulinarne wykorzystujące produkty z Listy Produktów Tradycyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także ekologiczne, pszczelarskie, zielarskie oraz degustacja produktu regionalnego.

Warto podkreślić, że Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę nie tylko na terenie Wołomina. Utrzymuje kontakty ze swoimi odpowiednikami z Zamościa, Łodzi czy Inowrocławia. Doświadczenia organizacji pozarządowych z tych miast jest szczególnie – w opinii pań Witańskich – cenna w problematyce rewitalizacji. A to temat dla Wołomina cały czas aktualny i rozwojowy.

Kategoria: