„Jaki plan na Centrum Wołomina” – podsumowanie konsultacji

„Jaki plan na Centrum Wołomina” - podsumowanie konsultacji

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące planu miejscowego dla Centrum Wołomina, które odbędzie się w najbliższą środę, 20 września o godzinie 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie.

Plan miejscowy Centrum Wołomina obejmuje obszar pomiędzy ulicami Wileńską, Sikorskiego, Lipińską i Przejazd. Dzięki udziałowi naszej gminy w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”, otrzymaliśmy grant w wysokości 20 000 zł, który umożliwił przeprowadzenie w okresie maj-sierpień 2017 roku konsultacji społecznych planu Centrum. Pozwoliło to mieszkańcom na włączenie się w prace nad dokumentem planistycznym jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od samego początku. Przeprowadzono szereg warsztatów, wywiadów, zbierano ankiety papierowe i online, a ich wyniki przekazano projektantom planu miejscowego Centrum Wołomina. Wyniki zawarto także w publikacji zatytułowanej „Jaki plan na Centrum Wołomina”, którą będzie można otrzymać podczas spotkania.

Kategoria: