Plan na Centrum Wołomina

Plan na Centrum Wołomina

20 września oficjalnie zakończyliśmy projekt konsultacji założeń do Planu Centrum, który był realizowany w ramach działania „Przestrzeń dla Partycypacji”. Na spotkaniu pojawili się mieszkańcy, eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele władz lokalnych. „Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w opracowaniu założeń planu – powiedziała Burmistrz Elżbieta Radwan – udało nam się wypracować z Państwem wiele istotnych dla miasta uwag, a także stworzyć nowy model współpracy i współdecydowania” – dodała.

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania planu miejscowego Centrum Wołomina przeprowadzono w okresie maj-sierpień 2017 roku. W ramach badania opinii publicznej zastosowano następujące techniki badawcze:

 1. przeprowadzono ankietę internetową,
 2. przeprowadzono ankietę w formie papierowej,
 3. zorganizowano spotkania robocze grup mieszkańców,
 4. uruchomiono mobilny punkt konsultacyjny,
 5. uruchomiono stały punkt konsultacyjny.

Badania zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie we współpracy z ekspertami z firmy TERENOWA Pracownia Architektury Krajobrazu.
Nad procesem konsultacyjnym czuwali eksperci zakontraktowani przez grantodawcę – Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Gmina Wołomin otrzymała 20.000 złotych na realizację projektu.

Spotkania grup roboczych mieszkańców

Badania ankietowe były wstępem i uzupełnieniem właściwych rozmów z mieszkańcami obszaru Centrum Wołomina. W trakcie 4 spotkań otwartych z mieszkańcami, urzędnicy wraz z ekspertami mieli możliwość rozwinięcia kwestii, które zostały zasygnalizowane w ankietach. Uzupełnieniem konsultacji był piknik rodzinny zorganizowany 9 lipca na zrewitalizowanym obszarze przy ulicy 6 września.

Na etapie projektowania spotkań wydzielono 5 głównych bloków tematycznych, które miały na celu uporządkowanie debaty i skupienie uwagi mieszkańców na konkretnych problemach oraz szukaniu dedykowanych rozwiązań.

Wszystkie spotkania odbyły się w miejscach zlokalizowanych na obszarze Centrum, zapewniono równy dostęp do informacji oraz miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Każdy blok składał się z prezentacji wstępnej, którą prowadził główny moderator spotkania oraz części warsztatowej, gdzie przy 3–5 stolikach (w zależności od liczby uczestników spotkania) omawiano konkretne problemy związane z danym blokiem tematycznym.

Harmonogram spotkań z podziałem tematycznym prezentował się następująco:

 • 8 czerwca – WPROWADZENIE DO PROCESU (Urząd Miejski w Wołominie)
  BLOK I – PORUSZAMY SIĘ PO WOŁOMINIE
  BLOK II – PLAC 3 MAJA
 • 19 czerwca – debata publiczna (Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie)
  BLOK III – WYPOCZYWAMY W WOŁOMINIE
  BLOK IV – KUPUJEMY W WOŁOMINIE
  BLOK V – WOLNE WNIOSKI/PODSUMOWANIE SPOTKANIA
 • 27 czerwca – prezentacja wstępnych wyników, dyskusja (Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie)
 • 20 września – prezentacja wyników i debata

O przebiegu spotkań można przeczytać w zakładce Rewitalizacja

Poniżej prezentujemy Państwu publikację „Jaki Plan na Centrum Wołomina?”, która zawiera efekty wspólnej pracy urzędników i mieszkańców miasta. Dokument został opracowany, złożony i wydany dzięki współpracy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji oraz Wydziału Urbanistyki. Publikacja w wersji papierowej będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Plan_na_centrum(PDF, 18 MB)

Jeszcze raz uprzejmie dziękujemy mieszkańcom Wołomina za pomoc, współpracę i cenne uwagi!

 

Plan na Centrum Wołomina Plan na Centrum Wołomina

 

 

 

Plan na Centrum Wołomina

Kategoria: