Plan odnowy Wołomina prawie gotowy

Plan odnowy Wołomina prawie gotowy

Już od ponad siedmiu miesięcy miasto razem z mieszkańcami pracuje nad Programem Rewitalizacji. Analizowane są problemy i potrzeby, wspólnie szukane są efektywne rozwiązania. 20 stycznia br. zakończył się proces konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Wołomina do roku 2030. Niebawem zakończy się etap planowania i rozpocznie etap rewitalizacji Centrum Wołomina.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym mieszkańcom za udział w pracach nad Programem Rewitalizacji. To nasze wspólne osiągnięcie – plan działań na najbliższe lata oraz wspólny cel – Wołomin pięknym miastem aktywnych ludzi – mówi Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina – to także nasze wspólne wyzwanie na najbliższe kilkanaście lat.”

Nowe miejsca aktywnego relaksu, granty na oddolne inicjatywy mieszkańców, udogodnienia dla przedsiębiorców, wsparcie rad osiedlowych, inwestycje miejskie to tylko kilka przykładów działań, które uzgodniono w ramach prac nad dokumentem. Gminny Program Rewitalizacji to gotowy zbiór pomysłów, narzędzi i działań, których cel jest jeden: Wołomin ma być miejscem ładnym, przemyślanym, bezpiecznym i wygodnym dla jego mieszkańców.

Szczególny nacisk położono na wsparcie działań społecznych i inwestycyjnych w centrum miasta tj. obszarze ograniczonym ulicami: Lipińską, Sikorskiego, Wileńską, Żelazną (od ul. 6 Września) i Przejazd. Miejsce to ma stać się wizytówką miasta, gdzie będzie można aktywnie odpocząć oraz skorzystać z bogatej oferty kulturalnej oraz usługowej.

Odnowa Wołomina to ponad 40 rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania naszego miasta – ulic, chodników, terenów zielonych, ale również akcji społecznych, remontów, tworzenia nowej jakości w przestrzeni miejskiej. W projekty zaangażowani będą nie tylko urzędnicy – to przede wszystkim mieszkańcy będą kreowali swoje najbliższe sąsiedztwo. Gmina dostarczy im środki i wsparcie techniczne, nie krępując wizji oraz potrzeb.

Gminny program Rewitalizacji to pierwszy dokument, który był nie tyle konsultowany co współtworzony przez mieszkańców Wołomina. Do tej pory odnotowano:

– 23 wywiady indywidualne z mieszkańcami, liderami społecznymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i instytucji publicznych.

– 135 odpowiedzi mieszkańców poprzez ankietę internetową,

– 35 sondaży ulicznych z mieszkańcami,

– 32 sondaże z przedsiębiorcami w centrum Wołomina.

– 20 spotkań grup roboczych: senioralnej, ds. przestrzeni publicznej oraz młodzieżowej

– setki litrów kawy oraz tysiące maili.

Na najbliższej sesji planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt dostępny jest na stronie: https://wolomin.org/rewitalizacja/zapraszamy-do-konsultacji-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji/

Kategoria: