Podatek od środków transportowych

Poniżej znajdują się linki do uchwał rady Miejskiej w Wołominie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:
Uchwała LVIII-161/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. 2022 rok, poz. 12424)
Uchwała LIX-176/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15.12.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2022 rok, poz. 13970)

Pobierz: ZESTAWIENIE STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY WOŁOMIN W 2024 ROKU(.PDF)

Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Od 1 stycznia 2020 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat z tytułu:
– podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
– podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA:
09 1240 6973 1111 0010 9502 2061

Kategoria: