A J

30 drzew na #30latSamorządu

Zainspirowani warszawskim “Sadem Samorządności” posadziliśmy w piątek 29 czerwca 2020 roku 30 głogów na ulicy Partyzantów w Wołominie. W akcji uczestniczyli burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wraz ze swoimi zastępcami: Dariuszem Szymanowskim, Łukaszem Markiem i sekretarzem gminy Małgorzatą Izdebską. Te piękne drzewa będą wspaniałą pamiątką po 30. rocznicy działalności samorządu. Do akcji sadzenia drzew w swoich miastach przyłączają się inne samorządy: Świdnica, Ełk, Marki oraz Zielonka. Zachęcamy również inne samorządy do

FAQ: naliczanie opłaty za odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej

W związku ze zmianą systemu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Lista będzie na bieżąco uzupełniana. Co ma wspólnego zużycie wody z ilością produkowanych śmieci? Zgodnie z art. 6j ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami może być ustalane na podstawie: • liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo domowe; • ilości zużytej wody z

Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej uruchomiła nabory dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł. Nabór na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się w dniach 03.06.2020 – 19.06.2020 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej (link).

Zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej

Od 1 lipca 2020 roku zmianie ulegnie sposób obliczania stawki za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej. Zgodnie z podjętą uchwałą: • Opłaty za gospodarowanie odpadami od zużycia wody naliczane będą tylko w zabudowie wielorodzinnej. • Przyjęta stawka odpadowa za m3 zużytej wody to 10 zł. • Wysokość opłaty zostanie naliczona za średnie miesięczne zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy. • Nowe zasady naliczania opłaty za odpady w zabudowie wielorodzinnej

XXX lecie Samorządu Terytorialnego - życzenia z ZGWRP

Z okazji XXX-lecia odtworzenia samorządu gminnego pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom za codzienny trud i ciężką pracę na rzecz swoich społeczności lokalnych. Życzę wszystkim dużo zdrowia, optymizmu, wiary w lepsze jutro i wytrwałości w tej nie łatwej służbie publicznej. Aby śmiało nakreślane plany i ich realizacja przyniosły Wam dużo satysfakcji i radości. Niech darzy się też szczęśliwie w życiu osobistym. Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz:

Monitorujemy teren wokół rzeki Czarna

W związku z niepokojącymi sygnałami napływającymi od mieszkańców prowadzimy stały monitoring terenów wokół rzeki Czarna. W środę 27 maja sprawdzaliśmy pobliskie rowy, w stosunku do których istniało przypuszczenie, że są wykorzystywane do spuszczania szamba do rzeki. Działanie miało charakter prewencyjny i będzie kontynuowane. Pozostajemy w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za ustalenie źródła zanieczyszczeń, tj. z Komendą Powiatową Policji w Wołominie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, Nadzorem Wodnym w

IV etap odmrażania gospodarki

W PRZESTRZENI OTWARTEJ DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja) Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny. ZNIESIENIE LIMITU OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja) Od 30 maja stopniowo zostają

Zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w otwartej przestrzeni od 30 maja

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu