A J

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Kmicica

Burmistrz Wołomina ogłasza drugie przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wołomin, położonych w Wołominie przy ul. Kmicica. Przetargi odbędą się dnia 26 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106. 1. Na sprzedaż działki nr 211/12 o godz. 11.30, 2. Na sprzedaż działek nr 212/7 i 215/13 o godz. 13.00, 3. Na sprzedaż działki nr 212/8

Trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

W okresie lipiec – sierpień 2019r. z terenu Gminy Wołomin zostało usunięte i bezpiecznie zutylizowane 160 ton odpadowych pokryć dachowych zawierających azbest. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Cały czas trwa nabór wniosków o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane powinny pobrać odpowiedni wniosek ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, gdzie należy

Dotacja na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

W okresie lipiec – sierpień 2019r. Gmina Wołomin realizowała zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin”. Na ten cel udało nam się uzyskać ponad 40% dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach realizowanej umowy z terenu Gminy Wołomin zostało usunięte i bezpiecznie zutylizowane 160 ton odpadowych pokryć dachowych zawierających azbest.

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 225/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 14.08.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 225 _2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddaniua w użyczenie (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 225_2019 Burmistrza

Konkurs dla wolontariuszy

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać. Temu służy kolejna już edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, który ma wyróżniać najlepszych wolontariuszy na Mazowszu. Aby zgłosić swojego kandydata należy na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35

Zgłaszanie kandydatur do tytułu Honorowego Obywatela Miasta

W związku z jubileuszowym rokiem stulecia nadania praw miejskich, władze Wołomina planują nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta szczególnie wyróżniającym się postaciom, ważnym dla naszej społeczności. Zachęcamy Was do składania propozycji kandydatów wraz z uzasadnieniem do dnia 26 sierpnia br. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo. Uzasadnienie wyboru musi mieć objętość minimalnie 2000, a maksymalnie 2500 znaków ze spacjami.

Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan w piątek 9 sierpnia 2019 podpisała umowę dofinansowania na uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie przy ul. Mieszka I. Gmina Wołomin uzyskała w związku z tym dotację w wysokości ponad 550 tysięcy złotych od Wojewody Mazowieckiego. Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka dziennego pobytu, w której 35 osób powyżej 25 roku życia, posiadający zaburzenia psychiczne znajdzie przyjazne otoczenie, zajęcia aktywizujące i pomoc w trudnej sytuacji.

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 219/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 12.08.2019 r.” Pobierz: Zarządzenie nr 219_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 219_2019

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Polskiej Piosenki Patriotycznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki podpisało umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Powiatem Wołomińskim na realizację zadania pn. “Śpiewanie i działanie łączy pokolenia: III Mazowiecki Przegląd Piosenki Patriotycznej. 10. rocznica stowarzyszenia”. Zapraszamy zespoły KGW, zespoły rodzinne, duety, solistów (młodzież, dzieci) do udziału w Przeglądzie Polskiej Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się 29 września br. w Strachówce. Wydarzenie objęte jest Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Szczegółowy program podany