A J

Skorzystaj z pomocy rachmistrza w Urzędzie Miejskim w Wołominie!

W dniach 03-13.08.2021 r. w godz.9.00-14.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie na parterze w Centrum Obsługi Mieszkańców będzie pełnił dyżur rachmistrz spisowy. Zapraszamy osoby, które dotychczas się nie spisały, aby skorzystały z bezpośredniej pomocy rachmistrza. Spisanie przez rachmistrza nie wymaga wcześniejszego umawiania się lub rezerwacji terminu.

Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wołominie

Starosta Wołomiński informuje, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. następuje zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wołominie. Punkt przeniesiony zostaje z ul. Legionów 78 na ul. 1 Maja 36 (pokój nr 9). Godziny przyjęć interesantów pozostają bez zmian: • poniedziałki w godzinach 13.00 – 17.00 • wtorki w godzinach 12.00 – 16.00 • środy w godzinach 12.00 – 16.00 • czwartki w godzinach 8.00 – 12.00 • piątki

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zmienił się termin nadsyłania zgłoszeń dotyczących zapotrzebowania w zakresie powierzchni upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie gminy w 2022 roku. W związku z powyższym pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wołominie w terminie do 15 września 2021 r. W powyższym zgłoszeniu należy określić: • imię i nazwisko / nazwę podmiotu zgłaszającego, • miejsce zamieszkania / adres siedziby zgłaszającego, •

Włączenie syren alarmowych w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00, w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną włączone syreny alarmowe. Celem jest oddanie hołdu i uczczenie pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny zostaną uruchomione na 1 minutę i będą emitować dźwięk ciągły. Lokalizacja syren: Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br. Gdzie można zapoznać się

I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza.html – aktywny link Konkurs został objęty

Bezpłatne zajęcia piłkarskie

Dzieciaki, które chcą rozwinąć swoje umiejętności zapraszamy na bezpłatne zajęcia piłkarskie i bramkarskie! Pierwsze zajęcia już w najbliższy poniedziałek 2 sierpnia! Zapraszamy na boisko przy Zespole Szkół numer 3 w Wołominie! Piłkarskie (roczniki 2014 / 2013 / 2012) Bramkarskie (roczniki 2013 – 2009) Piłkarskich Przedszkoli Legii Warszawa w Wołominie ( roczniki 2017 / 2016 / 2015) Wszystkie treningi odbywają się na Orliku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie. Zapisy

Żłobek szansą na równy start

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 225 osób, mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 225 mieszkańców województwa mazowieckiego w tym 67 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym

Wprowadzenie wykonawcy na budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego

Jazda na rowerze to wygodny i ekologiczny środek transportu. Coraz więcej mieszkańców wybiera tę aktywność aby miło spędzać czas i dbać o swoje zdrowie, dlatego budujemy nowe odcinki szlaków pieszo-rowerowych wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Nowa ścieżka rowerowa wraz z bezpiecznym chodnikiem dla pieszych tym razem powstanie przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku Duczki – Stare Grabie. W środę 28 lipca wprowadziliśmy wykonawcę na inwestycję. Mieszkańcy gminy Wołomin od