Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 333 zm.) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023 poz. 1129) podatek rolny na terenie gminy Wołomin w 2024 roku wynosi:

– 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) – 224,075 zł
– 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) – 448,15 zł
*gospodarstwo rolne – łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Kategoria: