Podatki – akcja roznoszenia decyzji

kalkulator i pieniądze

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wołomin,

Wydział Opłat i Podatków Lokalnych informuje, że rozpoczęła się w Gminie Wołomin

AKCJA ROZNOSZENIA DECYZJI WYMIAROWYCH w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania podatkowego na rok 2017 dla osób fizycznych.

Na terenie sołectw – decyzje roznosić będą sołtysi.

Na terenie miasta – decyzje roznosić będą pracownicy Urzędu Miejskiego.

Decyzje może doręczać tylko osoba upoważniona do tej czynności.

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty czy niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o czytelny podpis wraz z datą jego złożenia na potwierdzeniu zwrotnym odbioru.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa do 26 lutego 2017r. włącznie.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jeśli Podatnik będzie miał życzenie dokonania odbioru osobistego decyzji wymiarowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, bardzo proszę o kontakt w formie elektronicznej na adres: decyzje.podatkowe@wolomin.org.pl

Pozdrawiam serdecznie,

Skarbnik Gminy Wołomin

Marta Maliszewska

Kategoria: