Popularyzacja dziedzictwa historycznego

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”.

kultura

Unieważnia się konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”, ogłoszony Zarządzeniem nr 350/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30.11.2018r.

zarządzenie.u.

Kategoria: