Program „Decydujesz, pomagamy”

Program „Decydujesz, pomagamy”

W związku z objęciem honorowym patronatem przez nasz urząd programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, chcielibyśmy zachęcić Państwa organizację do wzięcia udziału w tym programie. Może to realnie wesprzeć nasze najbliższe otoczenie.

O programie „Decydujesz, pomagamy”

Celem programu jest rozwój społeczności lokalnych poprzez zjednoczenie mieszkańców polskich miast wokół wspólnego celu: poprawy jakości życia i zmiany najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 145 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były skierowane lokalnie.

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.

Co zrobić, żeby wziąć udział?

Wypełnić formularz do 31.01.2017 r. na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

Mechanizm programu jest prosty

  • lokalne organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne, zgłaszają swoje projekty do 31.01.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://pomagamy.tesco.pl/

  • komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 145 okręgów,

  • o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu,

  • otrzymany grant powinien zostać zrealizowany w terminie od czerwca 2017 do września 2017 włącznie.

Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu.

Kategoria: