Prowadzenie placówki wsparcia

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem: “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”.

placówka

Unieważnia się konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem: “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”, ogłoszony Zarządzeniem nr 355/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30.11.2018r.

zarządzenie.u.

Kategoria: