Punkt Informacyjny ds. Mediacji

Punkt Informacyjny ds. Mediacji
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, wydłużyliśmy działalność punktu w każdy drugi piątek miesiąca, dyżury obecnie będą pełnione w godzinach od 10.00 do 15.30.

Obecnie w Sądzie Rejonowym w Wołominie, przy ulicy Prądzyńskiego 3 A, w sali nr 234, II piętro, zawodowi mediatorzy pełnią swe dyżury w Punkcie Informacyjnym ds. Mediacji, w następujących dniach:

  • każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godzinach 10.00.12.00

  • każda druga środa miesiąca, w godzinach 11.00-13.00

  • każdy drugi piątek miesiąca, w godzinach 10.00-15.30

Idea ugodowego rozwiązywania sporów jest głęboko humanitarna, a jej rozwój świadczy o wysokiej kulturze prawnej społeczeństwa dlatego zapraszamy do korzystania z tej drogi rozwiązywania spraw spornych.

MASZ KONFLIKT – SKORZYSTAJ Z PRAWA DO MEDIACJI

Sąd Rejonowy w Wołominie informuje, iż w budynku Sądu został uruchomiony Punkt Informacyjny ds. Mediacji, w którym dyżurować będą zawodowi mediatorzy.

  • każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00
  • każdą drugą środę miesiąca w godzinach 11.00 – 13.00,
  • każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 10.00 – 15.30,

Dyżury w pokoju nr 234, II piętro.

Mediacja – to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych porad mediatorów w zakresie spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich

PAMIĘTAJ

Propozycję rozwiązania trudnej sytuacji w mediacji proponują sami zainteresowani. Jeśli strony ustalają warunki ugody, to jest większa szansa, że będą ich przestrzegać, niż gdy rozwiązanie narzucone jest z zewnątrz. Tak wypracowane porozumienie daje szansę na to, że będzie ono satysfakcjonujące i trwałe.

Kategoria: