Raport z konsultacji społecznych Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Raport z konsultacji społecznych Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 5 lutego 2018 roku. Konsultacje trwały od 6 do 20 lutego 2018 r. i miały formę:
1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,
2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,
3. spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 12 i 19 lutego 2018 r.

Publikujemy Raport z konsultacji społecznych Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, który zawiera uwagi i pytania od mieszkańców wraz z odpowiedziami.

Kategoria: