Raport z konsultacji społecznych “Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych”

Raport z konsultacji społecznych "Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych"

Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu “Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych” przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 6 lutego 2018 roku. Konsultacje trwały od 12 do 26 lutego 2018 r. i miały formę:
1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,
2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,
3. spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 22 lutego 2018 r.

 

Publikujemy raport z konsultacji społecznych wołomin odnowaktóry zawiera uwagi i pytania od mieszkańców wraz z odpowiedziami.

Kategoria: