Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie

Przedstawimy raport z konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie, trwających od dnia 25.01.2019 r. do dnia 08.02.2019 r. Głosowaniu poddano cztery warianty przebiegu ulicy Krymskiej. Głosy można było oddawać w formie:

  1. elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych
  2. pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego u Sołtysów wsi Leśniakowizna i Ossów, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie
  3. korespondencji wysłanej pocztą tradycyjną.

 

Raport z konsultacji społecznych (PDF, 96kB)

 

Kategoria: