Raport z konsultacji społecznych Regulaminu WBO

Raport z konsultacji społecznych Regulaminu WBO

Publikujemy Raport z konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego w tym wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, który zawiera uwagi i pytania od mieszkańców wraz z odpowiedziami.

Konsultacje społeczne trwały od 14 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 19/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. konsultacje miały formę:
1. przyjmowania opinii na piśmie w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu
2. zbierania uwag podczas dyżurów konsultacyjnych
3. protokołowanego otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Wołomin umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag, które odbyło się 24 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Wołominie (III piętro)
4. spotkania z radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, które odbyło się 15 stycznia 2019 r. o godzinie 16.30 w Urządzie Miejskim w Wołominie (sala 225)
5. spotkania z projektodawcami zwycięskich projektów WBO 2019, które odbyło się 28 stycznia 2019 r. godzinie 17.30 w Urządzie Miejskim w Wołominie (sala 106)

Kategoria: