Raport z konsultacji społecznych wniosków do budżetu gminy Wołomin na 2020 rok

Konsultacje społeczne dotyczące społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020 przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 171/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 3 czerwca 2019 roku. Konsultacje trwały od 5 czerwca 2019 roku do 1 lipca 2019 roku i miały formę:
1. dyżuru konsultacyjnego pełnionego przez Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 210, II piętro,
2. spotkania z mieszkańcami,
3. głosowania w formie elektronicznej i papierowej, które odbyło się w terminie od 5 czerwca 2019 roku do 1 lipca 2019 roku.

Publikujemy Raport z konsultacji społecznych wniosków do budżetu gminy Wołomin na 2020 rok.

Kategoria: