Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin, przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 134/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 27 marca 2017 r. Konsultacje społeczne trwały od 27 marca do 27 kwietnia 2017 r. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę:

1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,

2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,

3. spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 24 kwietnia 2017 r.

4. zbierania uwag ustnych podczas spotkań indywidualnych z interesariuszami rewitalizacji, które odbywały się w terminie od 27 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Kategoria: