Rozpoczęcie programu WOŁOMIN ODNOWA 2023

Rozpoczęcie programu WOŁOMIN ODNOWA 2023

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się kolejna edycja popularnego programu Wołomin ODNOWA. Od 6 lutego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty, które jak co roku upiększą nasze miasto lub promować będą wydarzenia zabawowo – kulturalnie. Konkurs ma charakter otwarty, a nabór potrwa do wyczerpania środków finansowych.

Projekty można zgłaszać w 3 kategoriach:
– mikrogranty dla organizacji pozarządowych,
– mikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach,
– “Moje podwórko” (remont podwórek).

Przypomnijmy, że Wołomin Odnowa – czyli wsparcie projektów lokalnych to ważny element Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Wołomin 2023 z perspektywą do 2030. Podstawowym celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego GPR oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez otrzymanie wsparcia finansowego w formie minigrantów projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, grupy obywatelskie oraz osoby fizyczne. Minimalna kwota dofinansowania to 500 zł, a maksymalna 15 000 zł.

Ze szczegółami można zapoznać się w regulaminie, który opublikowany został wraz z zarządzeniem Burmistrz Wołomin w Biuletynie Informacji Publicznej (aktywny link do zarządzenia TUTAJ)
Przypominamy, że działania powinny wpisywać się w następujące obszary:
– pobudzenie zaangażowania mieszkańców terenu objętego GPR w sprawy lokalne,
– zachęcenie mieszkańców terenu objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
– zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
– wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
– wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
– poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Organizatorem konkursu jest gmina Wołomin. Projekty finansowane są ze środków budżetu gminy Wołomin.
Więcej informacji na temat programu udzielają pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie: 22 763 30 17; rewitalizacja@wolomin.org.pl, pokój 202 (II piętro).

Pliki do pobrania:
Regulamin Wołomin Odnowa 2023 (pdf. 156KB)
Zał. nr 1 Formularz Zgłoszeniowy (odt. 22KB) Zał. nr 1 Formularz Zgłoszeniowy (.pdf 76KB)
Zał. nr 2 Karta Oceny (.odt 17KB) Zał. nr 2 Karta Oceny (.pdf. 54KB)
Zał. nr 3 Zgoda na udostępnienie terenu (.odt 20KB) Zał. nr 3 Zgoda na udostępnienie terenu (.pdf 71 KB)
Zał. nr 4 Zgoda rodziców na udział w projekcie (.odt 16 KB) Zał. nr 4 Zgoda rodziców na udział w projekcie (.pdf 44KB)