Rozpoczynamy konsultacje społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020

Rozpoczynamy konsultacje społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020

Od 5 czerwca do 1 lipca 2019 roku potrwają konsultacje społeczne dotyczące społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, w tym głosowanie za pośrednictwem interaktywnego formularza oraz papierowej karty do głosowania. To mieszkańcy zadecydują, które spośród 70 społecznych wniosków do budżetu gminy na rok 2020 zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Lista wniosków wraz z numerami jest dostępna tutaj.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 rok życia. Konsultacje będą miały formę dyżurów konsultacyjnych, otwartego spotkania z mieszkańcami, podczas którego zaprezentowane zostaną społeczne wnioski do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020 oraz głosowania w formie elektronicznej i papierowej.
Każdy mieszkaniec Gminy Wołomin będzie mógł zagłosować minimum na jeden i maksimum na trzy społeczne wnioski. Dla ważności głosowania musi jednak oddać co najmniej jeden głos na wybrany wniosek, przy czym głos można oddać:
– na jeden wniosek z kategorii Przestrzeń Publiczna,
– na jeden wniosek z kategorii Aktywny Mieszkaniec,
– na jeden wniosek z kategorii Wołomin: Odnowa.

5 czerwca br. rozpocznie się głosowanie za pomocą kart papierowych oraz zostanie uruchomiona specjalnie dedykowana strona internetowa glosuj.wolomin.org, dzięki której będzie można oddać głos online.

Lista lokalizacji, w których znajdują się urny na karty do głosowania w ramach społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020:
1. Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, Wołomin,
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32, Wołomin,
3. Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7, Wołomin,
4. Filia biblioteki os. Niepodległości, ul. Kazimierza Wielkiego 1 (budynek Zespołu Szkół nr 3), Wołomin,
5. Filia biblioteki w Zagościńcu, ul. 100-lecia 41 (budynek OSP), Zagościniec, Wołomin,
6. pływalnia OSiR, ul. Korsaka 4, Wołomin,
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, al. Armii Krajowej 34, Wołomin.
Karty do głosowania można wrzucać do urn w godzinach pracy ww. jednostek.

Na podstawie wyników głosowania powstanie lista rankingowa społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, a na jej podstawie lista wniosków rekomendowanych przez mieszkańców do realizacji w ramach społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020. Te zadania zostaną wpisane przez Burmistrza Wołomina do projektu budżetu na dany rok i przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Wołominie.

Najważniejsze dokumenty:

Kategoria: