Spotkanie otwierające nową kadencję Komitetu Rewitalizacji

Spotkanie otwierające nową kadencję Komitetu Rewitalizacji

18 kwietnia br. w Centrum Aktywności Wołomin, czyli w zrewitalizowanej Starej Elektrowni przy ulicy Daszyńskiego 3, odbyło się spotkanie otwierające nową kadencję Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin na lata 2024-2027. W nowym składzie jest 17 aktywnych i zaangażowanych osób, które chcą działać społecznie dla dobra naszego miasta. Są to przedstawiciele różnych grup społecznych, młodsi i starsi, z różnorodnym doświadczeniem zawodowym, którzy razem tworzą silną grupę z ogromnym potencjałem.

Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i Wiceburmistrz Łukasz Marek, którzy przywitali nowych członków komitetu i życzyli kreatywnych pomysłów oraz owocnej pracy. Następnie naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego Joanna Żero przedstawiła i omówiła prezentację „Rewitalizacja. O co w tym chodzi?”, w której znalazły się też zdjęcia z już zrealizowanych działań w obszarze rewitalizacji.

Po wprowadzeniu w zagadnienia rewitalizacyjne, członkowie komitetu dokonali autoprezentacji – każdy powiedział kilka słów o sobie oraz wskazał jak widzi swoją rolę w działaniu komitetu. Widząc potencjał drzemiący w nowo powołanych członkach Komitetu Rewitalizacji, jesteśmy pełni optymizmu i liczymy na to, że ta kadencja przyniesie jeszcze więcej zrealizowanych pomysłów i działań.

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 89/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 22 marca 2024 roku skład Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin na lata 2024-2027 prezentuje się następująco:

 1. Danuta Michalik – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 2. Barbara Stasiszyn – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 3. Daniel Jarzębski – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 4. Teresa Wosińska-Mazo – przedstawiciel mieszkańców
 5. Barbara Kotkiewicz – przedstawiciel mieszkańców
 6. Ewelina Pacyga – przedstawiciel mieszkańców
 7. Włodzimierz Kotkiewicz – przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej
 8. Jacek Mościcki – przedstawiciel rady osiedla
 9. Piotr Nagraba – właściciel terenu inwestycyjnego na terenie rewitalizowanym
 10. Rafał Saczuk – przedsiębiorca działający na terenie rewitalizowanym
 11. Rafał Szulkowski – przedsiębiorca działający na terenie rewitalizowanym
 12. Katarzyna Kosobudzka – przedsiębiorca działający na terenie rewitalizowanym
 13. Andrzej Żelezik – przedstawiciel Wołomińskiej Rady Seniorów
 14. Jan Gąsior – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
 15. Łukasz Marek – przedstawiciel Gminy Wołomin, zastępca Burmistrza Wołomina
 16. Joanna Żero – przedstawiciel Gminy Wołomin, Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju, kierownik koordynacyjny
 17. Emil Żurawiński – przedstawiciel Gminy Wołomin, pracownik Wydziału Urbanistyki