System wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim

System wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim

Starostwo Wołomińskie informuje o projekcie systemu wczesnego ostrzegania. Celem projektu jest stworzenie na terenie Powiatu Wołomińskiego nowoczesnego system wczesnego ostrzegania (w postaci syren alarmowych) przed zjawiskami katastrofalnymi  z możliwością nadawania komunikatów głosowych w celu adaptacji do zmian klimatu. Efektem projektu będzie zapewnienie ochrony przed potencjalnymi skutkami katastrof naturalnych. System Wczesnego Ostrzegania będzie wykorzystywany prewencyjnie w przypadku wykrycia również innych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia ludzi na terenie powiatu min. wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń chemicznych, promieniotwórczych, zakażeń biologicznych, pożarów, powodzi itp.  Ponadto system stworzony na terenie powiatu będzie zintegrowany z wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania.
Całkowita wartość projektu: 1 358 579,28 PLN Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:  820 963,98 PLN

Kategoria: