Szkolenie sportowe w kategorii seniorów

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem: „Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej”.

zarządzenie pdf

Wyniki konkursu

Kategoria: