akcja segregacja

Grafika z napisem: Konkurs najładniejsza eko-ozdoba

Zapraszamy uczniów przedszkoli i szkół podstawowych mieszkających w gminie Wołomin lub uczących się w placówkach na jej terenie do udziału w konkursie na najładniejszą eko-ozdobę! Zadanie polega na przygotowaniu ekologicznej ozdoby świątecznej. Celem naszej zabawy jest zwiększanie świadomości ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami, zachęcenie do ponownego wykorzystania odpadów, a także wdrażanie idei zero waste. Zgłoszone do konkursu prace zostaną wywieszone na ustawionych w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie choinkach. Do Konkursu

Grafika informująca o akcji "Wymień elektroodpady na sadzonki"

Zapraszamy na kolejną akcję wymiany elektroopadów na sadzonki! W dniach 21-22 kwietnia 2023 roku każdy mieszkaniec gminy, który dostarczy do PSZOK-u przy ulicy Łukasiewicza 4 kompletny zużyty sprzęt RTV lub AGD będzie mógł otrzymać do 5 sadzonek roślin. Odpady przyjmowane są po okazaniu indywidualnego kodu kreskowego (gospodarstwa jednorodzinne) lub weryfikacji adresu (gospodarstwa wielorodzinne). Sadzonki wydawane będą w godzinach pracy PSZOK, tj.: • 21 kwietnia 2023 r.(piątek 07:00 – 15:00) •

ostrzeżenie alarm

Mieszkańców, którzy otrzymali od prywatnego przedsiębiorcy wiadomość o odbiorze odpadów wielkogabarytowych oraz staroci w dn. 31 marca 2023 roku informujemy, że akcja nie jest organizowana ani w żaden sposób powiązana z gminą Wołomin. Odpady wystawiają Państwo na własną odpowiedzialność – jeżeli nie zabierze ich organizator zbiórki należy je usunąć samodzielnie – nie zostaną odebrane przez MZO Wołomin! Otrzymaliśmy od mieszkańców informacje o różnych datach zbiórek, które mają się odbyć w

Konkurs na najładniejszą eko bombkę!

Zapraszamy uczniów przedszkoli i szkół podstawowych mieszkających w gminie Wołomin lub uczących się w placówkach na jej terenie do udziału w konkursie na najładniejszą eko bombkę! Zadanie polega na przygotowaniu ekologicznej ozdoby świątecznej. Celem naszej zabawy jest zwiększanie świadomości ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami, zachęcenie do ponownego wykorzystania odpadów, a także wdrażanie idei zero waste. Zgłoszone do konkursu prace zostaną wywieszone na choinkach ustawionych w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie. Do

Mobilny PSZOK

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) został uruchomiony w kwietniu 2022 roku, aby ułatwić mieszkańcom gminy Wołomin bezpieczne pozbywanie się problematycznych odpadów z domu bez konieczności wizyty w stacjonarnym PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W ten sposób do dwóch punktów działających na terenie gminy (ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253) dołączył trzeci, w którym będzie można oddawać odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem. MPSZOK to specjalne urządzenie przystosowane

Dlaczego warto segregować odpady?

We wrześniu zaprosiliśmy mieszkańców Wołomina na cykl spotkań dotyczących prawidłowej segregacji odpadów. Spotykaliśmy się tam, gdzie dla wielu osób kończy się zainteresowanie odpadami – przy altanach śmietnikowych. Tymczasem powodów, dla których powinniśmy zastanowić się nad tym, co ląduje w naszych koszach jest wiele. Ilość odpadów to nie tylko kwestia ekologii, ale również ekonomii. Powód jest prosty – im więcej śmieci produkujemy, tym więcej musimy zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie.

Poznaj zasady poprawnej segregacji odpadów!

Chcesz sprawdzić jak prawidłowo segregować odpady? Masz wątpliwości? Przyjdź na spotkanie z ekspertem z Koalicji 5 Frakcji, który podpowie, jak postępować z różnymi rodzajami odpadów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 18 września 2021 roku na targowisku miejskim w Wołominie przy ul. 1 Maja w godzinach 9.00-11.00. Kolejne spotkania odbędą się: poniedziałek 20.09 godz. 14:00-15:00: Altana przy ul. Wileńskiej 86 godz. 16:00-17:30: ​Altana przy ul. Kościelnej róg Reja wtorek 21.09

Kody kreskowe na odpady

Od 27 maja gmina Wołomin rozpocznie wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Usprawni to system gospodarki odpadami oraz pozwoli na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Kody kreskowe będą bezpłatne i zostaną dostarczone przez pracowników MZO Sp. z o.o. KODY NA ODPADY ZMIESZANE Dla każdej deklaracji w nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczonych 5 kodów kreskowych do naklejenia na pojemnik na zmieszane

dlaczego musimy segregować odpady

Od 2020 roku roku każda gmina musi osiągnąć 50% poziom recyklingu. Zadanie to jednak będzie coraz trudniejsze. Jest to efekt zmian, jakie weszły w życie od tego roku – poziom recyklingu za 2021 rok ma być mierzony od całej masy zebranych odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu roku. Oznacza to, że do osiąganego poziomu będą uwzględnianie dodatkowe frakcje odpadów, takie jak bioodpady, tekstylia oraz inne odpady komunalne nieuwzględniane w poprzednich latach.

Kiedy warunek selektywnej zbiórki odpadów zostanie uznany za niespełniony?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin są to sytuacje w których: 1) pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zawiera odpady nadające się do recyklingu, m.in. butelki szklane, puszki aluminiowe, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym butelki PET lub inne objęte obowiązkiem selektywnego gromadzenia, 2) w pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane znajdują się odpady komunalne uniemożliwiające przekazanie zawartości danego pojemnika do