Betlejemskie Światełko Pokoju

„Poznaj swój Kraj VII”- Wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju do Zakopanego

W dniu 17 listopada 2022 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, pod tytułem: „Poznaj swój Kraj VII”- Wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju do Zakopanego. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Betlejemskie Światło Pokoju

Ponad 30-letnia tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju jest mocniejsza od wszelkich przeciwności – dziś światło niosące pokój dotarło do Wołomina. Zwyciężyło dobro, braterstwo i przyjaźń, bo Światło Betlejemskie – czy przywiezione bezpośrednio z Betlejem, Zakopanego, czy z Warszawskiej Archikatedry ma nas przede wszystkim łączyć – nie dzielić. Dziękuję wołomińskim harcerzom za wizytę i przekazanie mi Światła. W tym roku niesione jest ono z przesłaniem nadziei. Z rozpaloną w sercu nadzieją na

Burmistrz i harcerze ze światełkiem pokoju

Pomimo trudności i ograniczeń Betlejemskie Światło Pokoju dotarło dziś do Wołomina. Dziękujemy Drużynie Szczep 13WDHiZ „Czarna Trzynastka” za tradycyjne niesienie światła do naszego miasta. Pragniemy przekazać Państwu ten symbol braterstwa i pojednania, dlatego wystawimy lampion ze światłem przed budynek Urzędu Miejskiego w Wołominie, aby każdy mógł w bezpieczny sposób zabrać światło do swojego domu. Lampion będzie wystawiony w godzinach 8:30-15:30 pod zadaszeniem przy wejściu od ul. Ogrodowej. *Prosimy o zabranie