CyfroweFormyNauczania

komputer

W związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin” publikujemy przygotowany przez Szkoły biorące udział w projekcie materiał dydaktyczny pt. „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem  monitora interaktywnego, dla każdego z poziomów nauczania”. Do pobrania: METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 1-3 METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z UCZNIEM Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO DLA KLAS 4-8