dotacja

Harcerska Akcja Zimowa 2023- Zimowisko w Biszczy

W dniu 13 stycznia 2023 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, pod tytułem: „Harcerska Akcja Zimowa 2023- Zimowisko w Biszczy”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza

Wołomińskie Ochotnicze Straże Pożarne rosną w siłę

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP w Zagościńcu. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę na przekazanie dotacji. Nowy samochód wzmocni zdolności operacyjne jednostki. Samochód został zakupiony ze środków gminy Wołomin, która przekazała na ten cel 250 tysięcy złotych. Kolejne 80 tysięcy złotych pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego.

„Poznaj swój Kraj VII”- Wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju do Zakopanego

W dniu 17 listopada 2022 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, pod tytułem: „Poznaj swój Kraj VII”- Wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju do Zakopanego. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Aktywność osób z niepełnosprawnościami

W dniu 14 czerwca 2022 r. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKA”, z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Wołominie, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Aktywność osób z niepełnosprawnościami”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

Zabiegane środy dla każdego

W dniu 24 maja 2022 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin, z siedzibą przy ul. Polnej 1/17 w Wołominie, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Zabiegane środy dla każdego”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w

Żegnamy kolejne kopciuchy

W 2022 roku gmina Wołomin ponownie udziela wsparcia mieszkańcom zainteresowanym wymianą nieekologicznego źródła ciepła na przyjazne środowisku urządzenie. W tym roku mieszkańcy dodatkowo mogli ubiegać się o dotację na wykonanie przyłącza gazowego. Nabór wniosków trwał do 31 marca, obecnie trwa ocena formalna dokumentów. O udzielenie wsparcia w formie dotacji ubiegało się łącznie 46 osób, z czego 9 dodatkowo złożyło wniosek o wsparcie na wykonanie przyłącza gazowego. 1. Wymiana nieekologicznych źródeł

Nabór wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w 2022 roku

Od 3 stycznia 2022 r. rusza kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołomin na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) na ekologiczne źródła ciepła (czyli: pompy ciepła, kotły gazowe oraz kotły elektryczne). Wnioski będzie można składać do 31 marca 2022 r. – decydująca jest kolejność wpływu wniosków do urzędu. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez wnioskodawcę na obszarze administracyjnym gminy Wołomin,

Wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, dlatego systematycznie doposażamy nasze jednostki ochotniczych straży pożarnych w sprzęt, który pomaga nieść pomoc ludziom w najtrudniejszych chwilach. Tym razem gminne wsparcie trafiło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Przekazane środki wspomogą zakup lekkiego samochodu SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Wóz wyposażony m.in. w sprzęt gaśniczy oraz zbiornik wodny i pompę pozwoli strażakom

PWKS Huragan Wołomin ze wsparciem na szkolenie dzieci, młodzieży oraz seniorów

Umowa podpisana! PWKS „Huragan” Wołomin z gminnym wsparciem! To środki, które pozwolą klubowi na szkolenie dzieci, młodzieży oraz seniorów. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan o przyznanym wsparciu napisała na swoim profilu na Facebooku (aktywny link do wpisu): – Od lat konsekwentnie stawiam na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 140 tys. złotych – właśnie tyle gmina Wołomin przekaże PWKS „Huragan” Wołomin w 2021 roku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie szkolenia