gospodarka odpadami

Ile kodów kreskowych otrzymam?

Ile kodów kreskowych otrzymam i co zrobić, jeśli ich zabraknie przed następną akcją doręczeń? Dla każdej deklaracji w nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczonych 5 kodów kreskowych do naklejenia na pojemnik na zmieszane odpady komunalne (kody na folii) oraz 84 kody kreskowe w formie naklejek na kartkach A4 (kody na papierze). Akcja doręczania kodów mieszkańcom będzie powtarzana co kilka miesięcy – częstotliwość zostanie ustalona na podstawie danych z systemu i

Zabierz kod do PSZOK

Jeśli chcesz dostarczyć odpady bezpośrednio do PSZOK – zabierz ze sobą kod kreskowy przypisany do Twojej deklaracji. Do oddania odpadów w PSZOK należy wykorzystać jeden z kodów kreskowych wydrukowanych na kartce A4. Kod zostanie sczytany przez pracownika obsługującego PSZOK. System automatycznie przypisze dostarczone odpady do deklaracji (bez konieczności podawania swoich danych). Dowiedź się więcej na temat systemu identyfikacji odpadów przy pomocy kodów kreskowych https://wolomin.org/kody-kreskowe-na-odpady/ (link do artykułu).

Dane zapisane w kodzie kreskowym są bezpieczne!

27 maja gmina Wołomin rozpocznie wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Dane zapisane w kodzie kreskowym są bezpieczne! – Kody kreskowe nie zawierają danych osobowych, elementem kodu jest numer deklaracji. – Odczytanie kodów kreskowych będzie możliwe jedynie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. – Dane zawarte w kodzie odczytają wyłącznie osoby posiadające dostęp do odpowiedniej bazy danych, tj. pracownicy firmy odbierającej odpady. Dowiedź się więcej: https://wolomin.org/kody-kreskowe-na-odpady/

kontrole umów

Rozpoczynają się kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z gminnego systemu gospodarowania odpadami. Do ich przeprowadzenia obligują zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele lub zarządcy ww. nieruchomości mają czas do 31 lipca, aby dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wołominie kopię umowy. Od 1 stycznia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami. Są to m.in.: budynki użyteczności publicznej, placówki

Rozpoczynamy akcję doręczania naklejek z kodami kreskowymi do zabudowy jednorodzinnej

27 maja 2021 roku rozpocznie się akcja doręczania naklejek z kodami kreskowymi do zabudowy jednorodzinnej. Naklejki przeznaczone są do oznaczania pojemników i worków z odpadami komunalnymi. – Naklejki są bezpłatne i zostaną dostarczone przez pracowników MZO Wołomin – nie ma konieczności potwierdzania odbioru! – Każdy pakiet będzie zawierać 5 naklejek z kodem na folii (do umieszczenia na pojemniku na odpady zmieszane) oraz 84 naklejki na worki z odpadami segregowanymi. Taka

Kody kreskowe na odpady

Od 27 maja gmina Wołomin rozpocznie wdrażanie systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w zabudowie jednorodzinnej. Usprawni to system gospodarki odpadami oraz pozwoli na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Kody kreskowe będą bezpłatne i zostaną dostarczone przez pracowników MZO Sp. z o.o. KODY NA ODPADY ZMIESZANE Dla każdej deklaracji w nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczonych 5 kodów kreskowych do naklejenia na pojemnik na zmieszane

Grafika z deklaracją za odpady - pamiętaj o zmianach w deklaracji za odpady

Wszystkie osoby mieszkające w domu muszą być wykazane w deklaracji za odbiór odpadów. Urodziło się dziecko, ktoś się wyprowadził bądź wprowadził – zgłoś zmianę liczby mieszkańców. Szczególnie istotne jest zgłoszenie do systemu śmieciowego urodzonych dzieci. Rodzice noworodków, którym z dnia na dzień przybywa obowiązków często zapominają o tej formalności, dlatego przypominamy: * Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od

Gospodarka odpadami - uchwały

IV-4/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik IV-3/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi IV-2/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości LVIII-159/2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin LVIII-158/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu