kolarstwo

Udział zawodników UKK Huragan Wołomin w Mistrzostwach Polski MTB XCO oraz zgrupowaniu przygotowawczym do Mistrzostw Polski

W dniu 7 czerwca 2022 r. Uczniowski Klub Kolarski Huragan Wołomin, z siedzibą przy ul. Korsaka 4 w Wołominie, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Udział zawodników UKK Huragan Wołomin w Mistrzostwach Polski MTB XCO oraz zgrupowaniu przygotowawczym do Mistrzostw Polski”. Zgodnie z art. 19a

Kolarze trenują z gminnym wsparciem

7 kwietnia podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z Uczniowskim Klubem Kolarskim Huragan Wołomin. Dzięki gminnemu wsparciu młodzi kolarze zdobędą m.in. licencje, możliwość wyjazdów na zawody sportowe, a część z nich przejdzie specjalistyczne badania wydolnościowe. Wspieranie sportu to ważna część naszej działalności. Dzielimy środki pomiędzy różne organizacje, by dzieci, młodzież i seniorzy mogli znaleźć odpowiednią dla siebie aktywność, rozwijać pasje i dbać o kondycję.