konkurs ofert

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i  aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. OGŁOSZENIE Unieważnienie konkursu  

Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin”. Cele zadania: 1) organizacja i przeprowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej, 2) udział zawodników we współzawodnictwie sportowym w piłce siatkowej na różnych szczeblach rozgrywek. ogłoszenie wyniki konkursu

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 02.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat. Pobierz załączniki w formacie PDF: • Zarządzenie 120/2021 – kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie • Załącznik 1 do zarządzenia 120/2021 – kliknij na