nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja w 2020 roku

Informujemy, że osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub mediacji w 2020 roku szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy, adresów punktów oraz zapisów znajda na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego (link).