odpady komunalne

kosze na śmieci odpady

W związku z pytaniami wpływającymi do Urzędu Miejskiego informujemy, że osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy powinny dokonać korekty deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, w której osoby te zamieszkują nieruchomość powyżej miesiąca. Dokument należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zabudowy wielorodzinnej o zmianie liczby osób w lokalu należy powiadomić zarządcę nieruchomości, który dokonuje stosownej aktualizacji danych w Urzędzie. Pomoc

Oddaj odpady do MPSZOK-u

Specjalnie przygotowane przez MZO Wołomin urządzenie spotkacie w sobotę 7 maja w następujących lokalizacjach: • godz. 8.00-9.30: Parking przy Placu Zabaw w Nowych Lipinach, ul. Rolna • godz. 10.00-11.30: Parking przy dawnej Szkole Podstawowej w Majdanie, ul. Racławicka 2 • godz. 12.00-13.30: Parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie, ul. Kasprzykiewicza 153 • godz. 14.00-15.30: Parking przy Szkole Podstawowej im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie, ul. Matarewicza 148 Informacje, jakie odpady

Mobilny PSZOK

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) został uruchomiony w kwietniu 2022 roku, aby ułatwić mieszkańcom gminy Wołomin bezpieczne pozbywanie się problematycznych odpadów z domu bez konieczności wizyty w stacjonarnym PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W ten sposób do dwóch punktów działających na terenie gminy (ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253) dołączył trzeci, w którym będzie można oddawać odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem. MPSZOK to specjalne urządzenie przystosowane

Zmiana sposobu naliczania opłaty za odbiór opadów w zabudowie wielorodzinnej

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zapisów budzących kontrowersje i trudności w interpretacji zapisów. Spowodowało to konieczność weryfikacji istniejącego systemu naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Rada Miejska w Wołominie w dn. 23 listopada 2021 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII-192/2021 wprowadzającą od 1 stycznia 2022 roku na terenie całej gminy Wołomin metodę ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od liczby osób

Poznaj zasady poprawnej segregacji odpadów!

Chcesz sprawdzić jak prawidłowo segregować odpady? Masz wątpliwości? Przyjdź na spotkanie z ekspertem z Koalicji 5 Frakcji, który podpowie, jak postępować z różnymi rodzajami odpadów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 18 września 2021 roku na targowisku miejskim w Wołominie przy ul. 1 Maja w godzinach 9.00-11.00. Kolejne spotkania odbędą się: poniedziałek 20.09 godz. 14:00-15:00: Altana przy ul. Wileńskiej 86 godz. 16:00-17:30: ​Altana przy ul. Kościelnej róg Reja wtorek 21.09

Śmieci - za co płacimy? Nowy, tematyczny numer Naszego Wołomina

Zapraszamy do lektury nowego, tematycznego numeru Informatora Miejskiego „Nasz Wołomin”! Obecne wydanie w całości poświęciliśmy tematyce gospodarowania odpadami na terenie gminy Wołomin. Z bieżącego numeru dowiecie się m.in.: – dlaczego ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów rosną, – jak właściwie segregować odpady i dlaczego warto to robić; – kiedy należy skorygować deklarację za odbiór odpadów; – jak właściwie kompostować bioodpady. Pobierz (kliknij na poniższy plik aby rozpocząć jego pobieranie): •

kosze na śmieci odpady

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów rosną systematycznie w całej Polsce od 2017 roku. W latach 2018-2019 ponad większość gmin podniosła ceny. Według raportu UOKiK, w ciągu zaledwie dwóch lat – od końca 2018 do końca 2020 r. – stawki średnio się podwoiły, a w niektórych regionach nawet potroiły. Podwyżki te nie są jednak złą wolą wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Samorządy są zmuszone do wykonywania decyzji, które zapadają bez

Drzewa i krzewy za elektrośmieci

Wymień elektrośmieci na drzewa i krzewy – pod takim hasłem ruszyła wspólna akcja gminy Wołomin i Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny należy dostarczyć do PSZOK na ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie. Akcja rozpocznie się 13 marca i potrwa aż tydzień – do 20 marca 2021 r. (w godzinach otwarcia PSZOK). Za zużyty sprzęt mieszkańcy gminy Wołomin otrzymają sadzonkę drzewa lub krzewu. Akcja