planowanie przestrzenne

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp Nowe Grabie - północ

Od 24 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: – w plikach do pobrania na końcu wpisu, – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link), – w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), – w Systemie Informacji Przestrzennej wolomin.e-mapa.net  w warstwie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp Nowe Grabie - południe

Od 24 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – południe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: – w plikach do pobrania na końcu wpisu, – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin (link), – w Urzędzie Miejskim w Wołominie, pokój 212 (w godzinach pracy Urzędu), – w Systemie Informacji Przestrzennej wolomin.e-mapa.net  w warstwie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp

Burmistrz Wołomina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: • Nowe Grabie – północ, • Nowe Grabie – południe. Ww. projekty będą dostępne do wglądu w dniach od 24 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin