szkolenie sportowe

Szkolenie siatkarskie w ramach seniorów

W dniu 4 maja 2023 r. Klub Siatkówki „Huragan” Wołomin, z siedzibą przy ul. Korsaka 4 w Wołominie, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie siatkarskie w ramach seniorów”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez kluby sportowe z terenu Gminy Wołomin  w 2022 r.

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez kluby sportowe z  terenu Gminy Wołomin”, w 2022 r. ogłoszenie konkursu wzór oferty zarządzenie 132/2020 WYNIKI KONKURSU