Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez kluby sportowe z terenu Gminy Wołomin w 2022 r.

Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez kluby sportowe z terenu Gminy Wołomin  w 2022 r.

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez kluby sportowe z  terenu Gminy Wołomin”, w 2022 r.

ogłoszenie konkursu

wzór oferty

zarządzenie 132/2020

WYNIKI KONKURSU